Chính sách thanh toán Kim Hữu Phát

Đối với khách hàng mua không công nợ:

  • Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp khi mua hàng tại Cửa hàng KIM HỮU PHÁT.
  • Sau khi thanh toán, quý khách sẽ nhận được phiếu thu và hóa đơn tài chính (nếu có yêu cầu).
  • Trong trường hợp quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng, chi phí cà thẻ phát sinh có thể sẽ do quý khách hàng chi trả tùy theo từng mặt hàng do thỏa thuận của hai bên.
  • Quý khách thanh toán đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản vui lòng lựa chọn ngân hàng sau:
  • Ngân hàng:  
  • Chủ tài khoản: 
  • Số tài khoản: 

Đối với khách hàng Công ty mua hàng công nợ:

Quý khách thanh toán đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản vui lòng lựa chọn ngân hàng sau:

  • Ngân hàng 
  • Chủ tài khoản: 
  • Số tài khoản: 
Lỗi giao diện: file 'snippets/call-now.bwt' không được tìm thấy